عنوان: تفاوت قصر و اتمام در رفت و برگشت مسافر
سوال :

شکسته بودن نماز و روزه در مسافرت، در رفت و برگشت فرقي دارد يا خير؟


پاسخ:
فرق ندارد.