عنوان: تفاوت قصر و اتمام نماز و روز? مسافر
سوال :

آيا در همۀ مواردي که نماز مسافر شکسته است، روزه نيز ساقط است يا موارد متفاوتي دارد؟


پاسخ:
غالباً چنین است، ولی گاهي متفاوت است. مثلاً در مسافرت روزۀ مستحبّی می‌تواند بگیرد، در حالی که نماز او شکسته است؛ يا مثلاً در مکّه و مدینه و کربلا و کوفه می‌تواند نماز را تمام بخواند، ولی روزه را باید افطار کند.