عنوان: ماهيت مقام حضرت ابراهيم عليه السلام
سوال :

در جایی دیدم که در سنگی که در مکه هست و مقام ابراهیم نام دارد جای پای حضرت ابراهیم هست. ولی وقتی آن را از نزدیک دیدم کمی به نظرم رسید که قسمت فرو رفته جای پا زیادی گود است و کمی برایم عجیب بود که چطور ممکن است با بالا رفتن فردی از سنگی چنین نشان عمیقی ایجاد شود . یعنی برای ایجاد چنین چیزی نیروی بسیار زیادی لازم است. آیا ما یقیناً می گوییم که این جای پای حضرت ابراهیم است؟ یا به مرور زمان مردم خودشان آن را عمیق تر کرده اند؟ لطفا توضیح دهید.پاسخ:  آن کسانی که می گویند جای پای حضرت ابراهیم علیه السلام است، آن را یک معجزه می دانند و آن کسانی که می گویند جای پای آن بزرگوار نیست، می گویند سنگی است که ما را به یاد حضرت ابراهیم علیه السلام و آن تلاشها و کوششها می اندازد که آن یاد، ما را باید به تلاش کوشش در دین وادار کند که باید چنین باشیم.