عنوان: انجام ندادن تقصير در عمره مفرده
سوال :
اگر کسی بعد از عمرة مفرده بفهمد که سهواً یا جهلاً تقصیر نکرده است، عمرة او چه حکمی دارد و چه وظیفه‌ای دارد؟
پاسخ: بايد تقصير کند و اعمال بعدي را اگر مي‌‌تواند خود انجام دهد و اگر نمي‌تواند نايب بگيرد.