عنوان: جواز تقصير در حج تمتّع
سوال :
آیا حضرتعالی سر تراشیدن در حجِّ تمتّع را برای مردان واجب می‌دانید یا تقصیر برای آنان کفایت می‌کند؟ در صورتی که کسی سهواً یا جهلاً و یا عمداً در حجِّ تمتّع سر نتراشد و فقط قسمتی از موی سر یا ناخن خود را بچیند حجِّ او چه حکمی پیدا می‌کند؟
پاسخ:

 لازم نیست و تقصیر کفایت می‌کند و تفاوتی میان حجِّ اوّل و دفعات بعد نیست، ولی تراشیدن سر مخصوصاً در حجّ اوّل بهتر است.