عنوان: انجام ناقص غسل قبل از اذان صبح
سوال :
من در شب ماه رمضان محتلم شدم و وقت كافي براي غسل و سحري خوردن داشتم. اول، سحري خوردم و براي غسل به حمام رفتم. در حمام وقتي كه شروع كردم سرم را براي غسل بشويم، ديدم اذان صبح را شروع كرده‌اند. تكليف روزۀ من چه مي‌شود؟ آيا كفاره دارد يا فقط قضاي آن لازم است؟
پاسخ:

روزه صحيح است.