عنوان: ضرورت معالجه بر استمناء روزه‌دار
سوال :

تشخيص پزشکان براي معالجۀ بيمارى كه در بيمارستان تحت معالجه است، منحصر به تجزيۀ منى بيمار مى‌باشد و چون بيمار مجرّد است، گرفتن منى متوقّف بر استمناء، آن هم در ماه مبارك رمضان است. لطفاً حكم استمناء و روزۀ مريض را بفرمائيد؟ وظيفۀ او در خصوص قضا و کفاره چيست؟


پاسخ:

اگر چاره‌اي ندارد، استمناء کند، ولي روزۀ او قضا دارد، نه کفاره.