عنوان: غرغره کردن آب توسط روزه‌دار
سوال :
آيا غرغره کردن آب براي روزه‌دار اشکال دارد و موجب بطلان روزه است يا خير؟
پاسخ:

موجب بطلان نیست، ولی اگر فرو رفت، باید آن روز را روزه باشد و بعد از ماه مبارک رمضان، قضاي آن روزه را بگیرد.