عنوان: خمس سود سپرده گذاري حج
سوال :

امروزه وقتي نوبت عزيمت به حج يا عمره مي‌شود، مبالغي به عنوان سود سپرده‌گذاري تعلق مي‌گيرد، حال سؤال اينجا است که علاوه بر خمس مبلغ سپرده‌گذاري، پرداخت خمس مبلغ سود سپرده هم لازم است؟ نکته قابل توجه اينکه آن مبلغ اضافي قبل از آن قابل محاسبه و دريافت نبوده و شايد بتوان گفت درآمد همان سال حج‌گزار است.


پاسخ:

در هر صورت خمس آن را بايد بدهد.