عنوان: توضيحي در باب زيارت جامعه
سوال :

اگر در زيارت‌ جامعه كبيره‌، قصد ما زيارت‌ دوازده‌ امام‌ باشد، آيا چون‌ امام‌ علي(ع) هم‌ در اين‌ زيارت‌، زيارت‌ مي‌شوند بايد هم‌ «الي‌ جدّكم‌» و هم‌ «الي‌ اخيك‌» را بگوييم‌؟


پاسخ:

بلي‌ بايد «و الي‌ اخيك‌» و «الي‌ جدّكم‌» گفته‌ شود.