عنوان: خوردن سحري در هنگام اذان
سوال :
كسى كه يقين ندارد هنوز اذان صبح شده و بدون تحقيق سحرى مى‏خورد، حکم روزه‌اش چگونه است؟
پاسخ:

صحيح است، ولي سزاوار نيست در آن وقت چيزي بخورد.