عنوان: افطار به محض شنيدن «الله اکبر»
سوال :
در ماه مبارك رمضان هنگام مغرب به محض شنيدن «الله اکبر» اذان، آيا مي‌توان افطار کرد يا بايد صبر نمود؟
پاسخ:

افطار اشکال ندارد.