عنوان: احتياط در انجام مبطلات روزه
سوال :
بسياري در ماه رمضان تأکيد مي‌کنند که کمي قبل از اذان صبح و مقداري بعد از اذان مغرب صبر کنيد و مبطلات روزه را به جا نياوريد تا اطمينان حاصل شود. آيا اين کار واجب است يا خير؟
پاسخ:

اگر اطمينان ندارد، صبر کند.