عنوان: حق الناس دوران كودكي
سوال :

در دوران كودكي، پولي از كسي برداشته‌ام و نمي‌توانم آن را به او بگويم، وظيفه‌ام چيست؟ آيا مي‌توانم از طرف او صدقه بدهم؟پاسخ: بايد به هر طريقي كه ممکن است، پول را به او برسانيد و لازم نيست بگوييد بابت چه چيز است و حتي مي‌توانيد به وسيله‌ي شخص ديگري، به او برسانيد و يا به حساب بانكي او واريز كنيد. واگر ممكن نيست از بابت رد مظالم به حاکم شرع بدهيد.