عنوان: زيارت عاشورا
سوال :

در زيارت‌ عاشورا آمده‌ است‌ «و ابدأ به‌ اوّلاً ثم‌ّ الثاني‌ و الثالث‌ و الرابع‌» اينها چه‌ كساني‌ هستند و چرا نامشان‌ به‌ صراحت‌ برده‌ نشده‌ است‌؟


پاسخ: قاعده «الكناية ابلغ‌ من‌ التصريح‌» به‌ ما مي‌فهماند كه‌ منظور چه‌ كساني‌ هستند و چرا نام‌ آنها برده‌ نشده‌ است‌.