عنوان: خمس حق سنوات
سوال :

سلام علیکم حق سنوات جزئی از حقوق کارمندان وکارگران است که در آخر هر سال پرداخت می شود. و کارفرما همانطور که موظف به پرداخت حقوق است، وظیفه دارد حق سنوات را هم پرداخت کند. البته در اکثر مواقع این مبلغ در پایان هر سال پرداخت نمی شود، بلکه ذخیره شده و در سال آخر خدمت و یا چند سال بعد از شروع به کار پرداخت می شود و ملاک محاسبه در پرداخت نرخ حقوق همان سالی است که پرداخت می شود. یعنی اگر کسی بخواهد حق سنوات ده سال پیش را امسال پرداخت کند باید به نرخ حقوق امسال بپردازد. حال خواهشمند است بفرمایید: اولا:ً به این مبلغ خمس تعلق می گیرد؟(در بعضی از نهادها یا کارگاهها از حق سنوات با عنوان پاداش آخر کاریاد می شود). ثانیاً: در صورتی که مبلغ مذکور متعلق خمس است بفرمایید وقتی وسط سال خمسی دریافت می شود، مانند سایر حقوق ومزایا جزء معونه است و در پایان سال خمسی به مانده آن خمس تعلق می گیرد یا باید به محض دریافت خمس آن را پرداخت کرد؟


پاسخ:

بسمه تعالي

خمس دارد ولي مانند سائر حقوق و مزايا جزء مؤونه است و در پايان سال خمسي به آن هم خمس تعلق مي گردد كه اگر قبل از سال آن را خرج کرد خمس ندارد.