عنوان: استفاده از اتاق هتل که قبلا غيرمسلمان استفاده کرده است
سوال :

در هتل‌ها مسلمان و غير مسلمان اقامت می‌کنند، آيا تحويل اطاقی که قبلاً غير مسلمان از آن استفاده می‌کرده به مسلمان جايز است؟ و يا اينكه اطلاع دادن به او کفايت می‌کند؟


پاسخ:

جائز است و لازم نيست اطلاع بدهد.