عنوان: نجس شدن از طريق حشرات
سوال :

اگر حشره‌ای مانند مگس روی نجاستی بنشیند و بعد روی بدن یا لباس (مرطوب یا خشک) بنشیند، آیا می‌توان حکم به نجاست بدن و لباس نمود؟


پاسخ:

پاک است.