عنوان: دعانويسي براي درمان درد
سوال :

افرادي‌ دعا نويس‌ هستند و بيماران‌ و افرادي‌ كه‌ از همه‌ جا دستشان‌ كوتاه‌ شده‌ پيش‌ اين‌ گروه‌ مي‌روند، اوّلاً آيا چنين‌ چيزي‌ د ر اسلام‌ وجود دارد؟ و ثانياً وظيفه ما در مقابل‌ آنها چيست‌؟

 


پاسخ:

اگر براي‌ درمان‌ دردها دعا بدهد و كار او مبني‌ داشته‌ باشد و خوددرآوري‌ نباشد جايز است‌ و الاّ حرام‌ است‌.