عنوان: مباحث علمي
سوال :
آيا مباحثه علمي که موجب جرّ و بحث در اعتکاف شود، به صحت آن ضربه مي‌زند؟
پاسخ:

حرام است، ولي موجب بطلان نيست.