عنوان: استفاده از صابون معطر
سوال :

آيا معتکف مي‌تواند از صابون، شامپو يا خمير دندان معطر استفاده کند؟


پاسخ:

اشکال ندارد.