عنوان: دعا به مسلمين يا همه انسانها
سوال :

در دعا از خدا خواسته‌ شده‌ است‌ كه‌ آنچه‌ مريض‌ زير آسمان‌ است‌ خدا شفا بدهد، و اين‌ دعا شامل‌ دشمنان‌ خدا و كافران‌ نيز مي‌شود، اين‌ دعا بهتر است‌ يا دعا به‌ مريض‌هاي‌ مسلمين‌؟

 


پاسخ:

مراد از همه دعاها كه‌ به طور كلّي‌ آمده‌ است‌ شيعيان‌ اميرالمؤمنين‌(ع) است‌ و غير از شيعيان‌ را اصلاً شامل‌ نمي‌شود.