عنوان: خروج از مکان اعتکاف
سوال :
کسي که در مساجد در جوار ائمه عليهم السلام مثل مشهد يا در جوار حرم حضرت معصومه عليه السلام در قم معتکف مي‌شود، اگر براي زيارت کوتاهي خارج شود و به حرم رود و پس از چندي برگردد، آيا به صحت اعتکاف او ضرري وارد مي‌شود؟
پاسخ:

اشکال ندارد، بلکه دو سه ساعت هم در حرم بماند، اشکال ندارد.