عنوان: خروج از محل اعتکاف
سوال :
آيا خروج از مسجد براي ملاقات بستگاني که به ديدار انسان آمده‌اند، به صحت اعتکاف ضربه وارد مي‌کند؟
پاسخ:

اشکال ندارد، ولي نرود بهتر است.