عنوان: مشاهده امام زمان در زمان غيبت
سوال :

آیا دیدن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در عصر غیبت کبری ممکن است؟جمع کردن بسیاری از ملاقات ها و مشاهدات که از علما و بزرگان آمده با آن روایت که در توقیع حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف آمده چه می شود؟

آیا به صرف روایت می توانیم کسانی که دیدن حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف را بیان و نقل می کنند را دروغگو و کذّاب خطاب کنیم؟


پاسخ:

از خود توقیع مبارک استفاده می شود که مراد ادعای نیابت است نه مطلق رؤیت، بنابراین تشرّفات یقینی که البته بسیار کم است اشکال ندارد و امکان وقوع دارد. ولی این ادعاها که الان در میان مردم پیدا شده است همه آن ها فریب است و باید مردم اطراف آن ها را نگیرند که گناه آن و خطر آن خیلی بالا است و باید همه بدانند برای تضعیف مهدویت است و پشتوانه استکباری دارد، ولو آن مدعی نفهمد که ادعا و پذیرفتن آن گناهش سر حدّ کفر است.