عنوان: نيابت براي رمي جمرات
سوال :

آیا کسی که خود مشغول رمی است می تواند به نیابت از کسانی که بقیه اعمال حج را انجام داده اند ولی قادر به رمی نیستند، رمی جمرات کند؟


پاسخ:

می تواند.