عنوان: شرکت در ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی
شرح:

مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی مظاهری صبح امروز، با شرکت در ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی، رأی خود را به صندوق سیّار شمارۀ 853 اصفهان انداختند.

ایشان پس از شرکت در انتخابات، با دعا به درگاه خداوند تعالی اظهار امیدواری کردند که این دو انتخابات برای ملّت بزرگ ایران مفید و سودمند واقع شود.

 

گزارش تصویری

===================================

==========================

 شرکت در ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی

شرکت در ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی